Wpisy użytkownika Kklaudia z dnia 21 lipca 2012

Liczba wpisów: 4

klaudyna710
 
Kklaudia: Poczułam co to szczęście....
Było bar­dzo realne.......
Lecz szyb­ko spro­wadziłeś mnie na ziemię....
I uświado­miłeś,że to tyl­ko złudzenie.....
Pokaż wszystkie (1) ›
 

klaudyna710
 
Kklaudia: Kiedy z blis­ka ktoś nie uj­rzy włas­ne­go su­mienia, z da­leka nie zdąży.
 

klaudyna710
 
Kklaudia: W poszu­kiwa­niu ideału, nie zwra­camy uwa­gi na tych, którzy nas kochają. A gdy jest już za późno, ot­wiera­my oczy i dos­trze­gamy, że to ich szu­kaliśmy przez całe życie.
 

klaudyna710
 
Kklaudia: Miłość jest jak naj­piękniej­szy ob­raz który zos­tał na­malo­wany od serca.