• Wpisów:127
  • Średnio co: 18 dni
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 18:17
  • Licznik odwiedzin:27 877 / 2354 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Każdy wo­jow­nik światła bał się kiedyś podjąć walkę.
Każdy wo­jow­nik światła zdradził i skłamał w przeszłości.
Każdy wo­jow­nik światła ut­ra­cił choć raz wiarę w przyszłość.
Każdy wo­jow­nik światła cier­piał z po­wodu spraw, które nie były te­go war­te.
Każdy wo­jow­nik światła wątpił w to, że jest wo­jow­ni­kiem światła.
Każdy wo­jow­nik światła za­nied­by­wał swo­je ducho­we zo­bowiąza­nia.
Każdy wo­jow­nik światła mówił "tak", kiedy chciał po­wie­dzieć "nie".
Każdy wo­jow­nik światła zra­nił ko­goś, ko­go kochał.

I dla­tego jest wo­jow­ni­kiem światła. Bo­wiem doświad­czył te­go wszys­tkiego i nie ut­ra­cił nadziei, że sta­nie się lep­szym człowiekiem.
 

 
Wiecie co? Chyba napiszę opowiadanie..../ Wasza Klaudia ;*
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (5) ›
 

 
Musisz mieć odporną psyche bo świat jest podły.
 

 
Ze wszystkich dróg prowadzących do osiagnięcia szczęścia
w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.

[ Epikur ]
PS Karolina <3
 

 
Jeśli "a" oznacza szczęście, to a=x+y+z;
x - to praca,
y - rozrywki,
z - umiejetność trzymania języka za zębami.

[ Albert Einstein ]
 

 
Naprawdę uważasz , że kiedy powiesz mi : zapomnij o nim , to przestanie boleć mnie serce ? to tak jakby ciebie rozbolała głowa a ja powiedziałabym ci : naklej sobie plaster .
  • awatar Gość: Ale, ale są tacy którzy coś czują i mają serce. To Zagadka
  • awatar Kklaudia: Oczywiście łatwo wam powiedzieć. Każdy ma do mnie jakieś "ale"!
  • awatar Gość: Nikomu nie jest łatwo.Nie możesz się poddawać.Wyobraż sobie gdyby każdy tak powiedział :(
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (8) ›
 

 
Skąd obojętność która każe mi stać?
Kiedy chciałbym pobiec za Tobą...
Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce...
Nie umiem powiedzieć tego że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem...
 

 
Ostatni czas pokazał mi,
co tak naprawdę widziałeś w Nas.
Nie jesteś wart miłości,
którą chciałam zmienić cały Twój świat.
Jestem Ci wdzięczna i zapamiętaj,
na pewno przetrwam,
kiedy nie będzie nas.
Dzień,w którym powiem sobie dość,
będzie karą za Twój błąd
- nie zatrzymasz mnie.
Wiem,że nie mamy dziś już nic,
więc nie próbuj swoich sił
- nie zatrzymasz mnie.
Nie obiecuj,że odmieni się
to życie,które straciło sens.
Nie staraj się,nie zmienisz nic
za późno już byś zatrzymał mnie.
Jestem Ci wdzięczna i zapamiętaj,
na pewno przetrwam,
kiedy nie będzie nas.
Dzień,w którym powiem sobie dość,
będzie karą za Twój błąd
- nie zatrzymasz mnie.
Wiem,że nie mamy dziś już nic,
więc nie próbuj swoich sił
- nie zatrzymasz mnie.
 

 
Już żałuję tamtych dni, w których pozwoliłam Ci
mieć w opiece każdą z chwil, którą i tak zniszczyłeś mi.
Nienawidzę Twoich rąk, którymi prowadziłeś mnie.
Nienawidzę Twoich słów, które pozostawiły chłód.
Nie wiem, dlaczego byłam tak naiwna i pozwoliłam Ci wygrać.
Nie wiem, dlaczego zostawiłam Tobie siebie, chociażby w połowie.
Może czas już zapomnieć, ze istniałeś?
Że o tą miłość nie dbałeś?
Może czas już odnaleźć to na co czekam?
to na co czekam...?

Byłam...To tylko po to, byś był ze mną...ze mną wciąż tu był...
Byłam...To tylko po to, by dosięgnąć,dosięgnąć z Tobą gwiazd...
Byłam...To tylko po to, byś uwierzył,uwierzył w to, że ja
Byłam...To tylko po to, by być blisko, blisko Ciebie wciąż...!
 

 

Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie.
Matka Teresa z Kalkuty

Karola <3
 

 
Można odejść od swoich bliskich, zaakceptować koniec istnienia, można pożegnać się z życiem, ale najciężej jest pożegnać się z muzyką.
 

 
Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli.
 

 
Miłość jest jak naj­piękniej­szy ob­raz który zos­tał na­malo­wany od serca.
 

 
W poszu­kiwa­niu ideału, nie zwra­camy uwa­gi na tych, którzy nas kochają. A gdy jest już za późno, ot­wiera­my oczy i dos­trze­gamy, że to ich szu­kaliśmy przez całe życie.
 

 
Kiedy z blis­ka ktoś nie uj­rzy włas­ne­go su­mienia, z da­leka nie zdąży.
 

 
Poczułam co to szczęście....
Było bar­dzo realne.......
Lecz szyb­ko spro­wadziłeś mnie na ziemię....
I uświado­miłeś,że to tyl­ko złudzenie.....
 

 
Jak mam rozpoznać swoją Drugą Połowę?
Nie bojąc się ryzyka. Ryzyka porażki, odrzucenia, rozczarowań.
Nigdy nie wolno nam rezygnować z poszukiwania Miłości. Ten, kto przestaje szukać, przegrywa życie.
 

 
Nie widziałam Cię już od miesiąca.

I nic. Jes­tem może bledsza,

Trochę śpiąca, trochę bar­dziej milcząca,

Lecz wi­dać można żyć bez powietrza.
Maria Pawlikowska- Jasnorzewska
 

 
Los daje nam wiele szans. Szkoda tylko, że dowiadujemy się o nich po fakcie.
 

 
Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...] Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz. To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć ci dech w pier­siach.
 

 
Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Ciąg dni... praca, życie codzienne i towarzyszące mu problemy. Zapominasz o zmartwieniach i tych ważnych utrapieniach, które powinny Ci towarzyszyć każdego dnia. Nie masz czasu, aby się zamartwiać, ani tracić mnóstwa chwil na smutek... może i to dobre rozwiązanie? Ale czy warto aż do tego stopnia pogrążyć się w ten wir codzienności. Nie mieć własnego, wymarzonego życia? Czasem tak. To rozwiązanie jest ucieczką od niemiłych wspomnień, ale może i początkiem czegoś nowego. Chwilą po której każdy staje na starcie wyposażony w nowe umiejętności, siłę woli i o wiele silniejszy charakter. I teraz jesteś gotów przezwyciężyć wszystko. Nawet to, co nie jest tego warte. Bo w końcu, co Cię nie zabije to cię wzmocni / Wasza Klaudia ;*
 

 
Potrzebuję Cię do życia jak cukru do herbaty... ups nie słodzę !